Dobrodošli na web stranice tvrtke prometplus

Kreativne ideje i rješenja mobilnosti za budućnost.

 

Karlovac brojanje prometa

travanj, 2016.

U sklopu projekta „izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“, tvrtke verkehrplus/prometplus izvele su opsežno prikupljanje podataka u Karlovačkoj županiji. Obuhvaćeno je ukupno 26 križišta i 10 presjeka (manuelno i zu pomoć novog radarskog uređaja), te je na 14 lokacija provedeno kordonsko anketiranje. Dodatno je provedeno i opsežno online anketiranje, u koje se uključilo preko 600 osoba. Rezultati daju vrijedne polazne točke kako za daljnji razvoj prometnog sustava u Karlovcu, tako i za izgradnju prometnog modela za županiju.

 

Početak Strategije prometnog razvoja RH

 Listopad, 2015.

 

Na temelju Hrvatske prometne strategije 2014-2030 treba razraditi reviziju za integriranje u evropsko razmatranje. Zajedno sa jednim hrvatskim partnerom i uz uski kontakt sa pratećom komisijom Evropske unije, verkehrplus vodi izradu stručnih težišta. Posebna pažnja se poklanja razvoju sustava javnog prometa. Izraditi će se osnova za integraciju svih prijevoznika i mreža multimodalnih hubova. Prioriteti za razvoj i izgradnju za Hrvatsku važnih infrastruktura zadaju korake djelovanja za slijedeće.

 

Predstavljeni električni autobusi za javni gradski prijevoz u Koprivnici

Srpanj, 2015.

Koprivnica je postala prvi grad u Hrvatskoj čiji će javni gradski prijevoz opsluživati električni mini busevi. Mini busevi imaju kapacitet od 12 putnika, domet od 90 do 130 km pri maksimalnoj brzini od 80 km/h. Autobusi će svoju prvu vožnju započeti u rujnu na pilot linijama predloženim projektom „Plan uspostave javnog prijevoza u Gradu Koprivnici“ koji je izradio Promet Plus zajedno sa Savezom za željeznicu. Cijeli projekt sufinanciran je iz projekta Civitas Din@mo.

Projekt pilot linija javnog prijevoza samo je početak planiranih aktivnosti Grada u cilju uvođenja integriranog javnog prijevoza na gradskom i prigradskom području. 

CIVITAS DYN@MO- Plan uspostave javnog prijevoza u Gradu Koprivnici

Veljača 2015

Uspješno je završena i isporučena studija „Plan uspostave javnog prijevoza u Gradu Koprivnici“ koja je rezultat mjere uspostave javnog prijevoza u sklopu projekta CIVITAS DYN@MO. Cilj ove studije je dati stručni i strateški okvir za početak uspostave javnog prijevoza na području grada Koprivnice na principu integriranog prijevoza putnika, dok je specifični cilj predložiti pilot liniju na području Grada po kojoj će prometovati novi električni autobusi. Utvrđeni  su svi potencijalni generatori potražnje (zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, poslovni subjekti), utvrđeni su i analizirani prometni tokovi (pješaka, biciklista, cestovnih motornih vozila) pomoću videokamere i dr. brojača. , te je provedena anketa svrhe putovanja među pješacima i biciklistima. Analiza provedenih aktivnosti rezultirala je prijedlozima potencijalnih pilot linija koje se planiraju uvesti već za početak školske godine 2015/2016.

Isporučen Idejni projekt organizacije Integriranog prijevoza putnika

Prosinac 2014

Krajem 2014. godine završen je i isporučen Idejni projekt organizacije Integriranog prijevoza putnika Ministrastvu pomorstva prometa i infrastrukture. Projektom je utvrđeno i analizirano postojeće stanje prijevozne ponude (vozni redovi, opremljenosti infrastrukture itd.), predstavljen je plan i  prijedlozi prema kojima bi se trebao početi razvijati Integrirani javni gradski prijevoz u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Pomoću analize prijevozne ponudestvoren je preduvijet za razumijevanje postojećeg sustava, te su identificirane polazne točke za budući razvoj. Po prvi puta je postojeći sustav javnog prijevoza na području obuhvata projekta postao vidljiv. Tako postojeća ponuda obuhvaća 590 linija, na kojima prometuje 32 prijevoznika, i koja poslužuje više od 2000 stajališta. Ukupno ima 15915 vožnji dnevno. Poseban izazov predstavljalo je prikupljanje prijevoznih podataka (vozni red, broj prevezenih putnika), stoga valja naglasiti da u dinamičnom sustavu kao što je javni prijevoz, redovita istraživanja i prikupljanja prometnih podataka su nužna. U dinamičnom sistemu kao što je javni promet, to u fazi idejnog projekta ne igra nikakvu ulogu, jer sve daljnje odluke treba donijeti na bazi detaljnog planiranja.

Isporučen Idejni projekt tarifnog sustava za integrirani prijevoz putnika

Prosinac 2014

U prosincu je isporučen Idejni projekt tarifnog sustava za integrirani prijevoz Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture. Naime, bez novog modela tarifnog sustava, uvođenje integriranog prijevoza putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije gotovo je nemoguć. Projektom je utvrđeno i analizirano postojeće stanje, te su dati prijedlozi koncepta novog tarifnog sustava koji obuhvaća veći broj zona, orijentacijske cijene prijevoza, predloženo je uvođenje novih kanala prodaje karata te njihova kontrola. Osim navedenog, predložene su smjernice prema kojima bi se trebao razvijati tarifni sustav.

RAIL4SEE - Analiza prometnog, ekonomskog i ekološkog učinka pilot linije S-Vlaka – Zagreb – Velika Gorica

Studeni 2014

Krajem rujna prošle godine je započet, uspješno završen te isporučen krajem studenog iste godine projekt Analize prometnog, ekonomskog i ekološkog učinka pilot linije S-Vlaka – Zagreb –Velika Gorica. Projekt je obuhvatio demografsku analizu grada Zagreba i grada Velike Gorice, analizu trenutne ponude javnog prijevoza između navedenih gradova, te SWOT analizu društvenih, socijalnih i prometnih pokazatelja.

Za rezultat poboljšavanju povezanosti javnim prijevozom predstavljen je prijedlog gradsko-prigradske željeznice (S-Bahn) S-Vlak 4 linija – Karlovac – Sisak i nekoliko mogućih varijanti te linije. Projekt je u cijelosti financiran iz projekta RAIL4SEE koji se sufinancira iz Europskog fonda regionalnog razvoja u kojem je punopravni partner HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Dobrodošli!

Sprnj 2013

Republika Hrvatska je s 01. sprnja 2013. godine službeno postala 28 članica Europske unije i time postala dio europske obitelji. Vjerujemo u uspješnu integraciju u europsku zajednicu, a prvi koraci su već krenuli iz područja mobilnosti, planiranja i integracije javnoga prijevoza putnika.

Dobrodošli!

Idejni projekt organizacije integriranog putničkog prijevoza

Svibanj 2013

Temeljem raspisanog javnog natječaja konzorcijski partneri (Verkehrplus GmbH i Željezničko projektno društvo d.d.) su na dan 21.05.2013 godine sa Gradom Zagrebom potpisali ugovor o izradi „Idejnog projekta organizacije putničkog prijevoza“. Idejnim projektom organizacije integriranog prijevoza putnika (IPP-a) na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – Zagorske županije obuhvatit će se svi oblici javnog putničkog prijevoza na prije spomenutom području.

Idejni projekt tarifnog sustava za integrirani prijevoz putničkog prijevoza

Svibanj 2013

Putem javnog natječaja raspisanog od strane Grada Zagreba konzorcijski partneri (Verkehrplus GmbH, Željezničko projektno društvo d.d., BSL Transportation i Mobilité) potpisali su dana 21.05.2013. godine ugovor o izradi „Idejnog projekta tarifnog sustava za integrirani prijevoz“.

Izraditi će se prijedlog tarifno naplatnog sustava koji će odgovarati modelu integriranog prijevoza putnika (IPP-a) na području Grada Zagreba i njemu susjednih županija; županije Zagrebačke i županije Krapinsko Zagorske.